Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 079 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

1 Ojcze nasz i 1 Zdrowaś Maryjo

niedziela, 29 września 2013 21:30

 

7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa

1 Ojcze Nasz i 1 Zdrowaś Maryjo

odmów z modlitwą na każdy dzień

 

……………………………………………….

Obrzezanie Pana Jezusa

Ojcze ,Przedwieczny Boże przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi Ofiaruję Tobie pierwsze Rany , pierwsze Boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi , grzechy młodości , na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich u dzieci i młodzieży a szczególnie w moim domu i w moim pokrewieństwie.

Odmów ;    1xOjcze nasz    i  1xZdrowaś Maryjo

 

 

 

Krwawy pot Pana Jezusa

Ojcze , Przedwieczy Boże przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi Ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej , każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca , na zapobieganie tym grzechom na zwiększenie Miłości do Boga i do bliźnich naszych

Odmów ;    1xOjcze nasz    i  1xZdrowaś Maryjo

 

……………………………………………….

Biczowanie Pana Jezusa

Ojcze , Przedwieczny Boże przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi Ofiaruję Tobie , te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew spowodowaną biczowaniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy Serca, Ciała i nieczystości , na zapobieganie tym grzechów i na zachowanie niewinnosci zwłaszcza w moim pokrewieństwie a szczególnie u dzieci i młodzieży .

Odmów ;    1xOjcze nasz    i  1xZdrowaś Maryjo

 

 

 

Cierniem Koronowanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany , Boleści i drogocenną Krew Pana Jezusa z koronowania cierniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, umysłu , na zapobieganie tym grzechom oraz  na  rozpowszechnianiu Królestwa Chrystusowego na Ziemi .

Odmów ;    1xOjcze nasz    i  1xZdrowaś Maryjo

 

 

Dźwiganie krzyża

Ojcze Przedwieczny Boże przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi Ofiaruje Tobie tę okrutną Mękę drogi krzyżowej i przelaną  tam drogocenną Krew , na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy , za bunt przeciw Twoim Świętym postanowieniom przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża.

Odmów ;    1xOjcze nasz    i  1xZdrowaś Maryjo

 

 

 

Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas; Jego skrajną Biedę, Jego Posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi – na pokutę za skaleczenie Świętych Zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi całego świata grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, jak i za dusze w Czyśćcu cierpiące i te, które znikąd ratunku nie mają.

Odmów ;    1xOjcze nasz    i  1xZdrowaś Maryjo

 

 

Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć Otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tę Drogocenną, Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa, i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.

Odmów ;    1xOjcze nasz    i  1xZdrowaś Maryjo

 

*Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Źródło: Rudolf Szaffer „Armia Najdroższej Krwi Chrystusa”

 

 

Boski Zbawiciel objawił św. Brygidzie powyższą modlitwę i powiedział.  … wiedzcie ,że Ja tym ,którzy  przez 12 lat będą  odmawiać 7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo na Cześć Mojej Drogocennej Krwi, udzielę  5  następujących  łask :

1.  Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.

2   Będzie  zaliczony  do grona największych świętych,jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową

3.  Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze  w stanie  łaski uświęcającej  według jego wyboru,

4.  Dusze jego krewnych  aż do czwartego pokolenia nie pójdą do piekła,

5.  Będzie powiadomiony przed swoją śmiercią.

 

Uwaga; Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła,zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.

 

Ewangelizacja Nadmorska – Ks Michał Olszewski

Ewangelizacja Nadmorska – Ks Michał Olszewsk

 

http://swiatlopana.com/3192/ewangelizacja-nadmorska-ks-michal-olszewski/

 

 

 

 

Przeczytaj bo warto………..

 

Listy Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

W organie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Notitiae”38 (2002) 582-585 ukazały się w języku angielskim listy tej Kongregacji do pewnegobiskupa i do pewnego wiernego w sprawie postawy przy Komunii św. Podajemy te listyw polskim przekładzie.

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

 

Wasza Ekscelencjo,

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej. Informacje stwierdzają, że takie stanowisko zostało ogłoszone parafianom. Z tego można by wnioskować, iż ta praktyka może być bardziej rozpowszechniona w diecezji, ale Kongregacja nie jest w stanie tego zweryfikować. Ufa jednak, że Wasza Ekscelencja dokładniej będzie mógł rozeznać

sprawę. Wniesione skargi dają Kongregacji okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do takiej kwestii. Jednocześnie prosi o przedstawienie jej wszystkim księżom, którzy mogą potrzebować takiej informacji.

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 213). W świetle prawa „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio

przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania” (kan. 843 § 1).

Nie można więc jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do Komunii św. w czasie Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających w publicznych grzechach ciężkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie schizmie, gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych.

Nawet jeśli Kongregacja zaaprobowała prawo określające postawę stojącą przy przyjmowaniu Komunii św. zgodnie z adaptacjami dopuszczonymi przez Konferencje Biskupów w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego nr 160, akapit 2, udzieliła takiego zezwolenia z zastrzeżeniem, że przyjmującym Komunię św. w postawie klęczącej nie można z tego powodu jej odmówić.

Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest List Kongregacji w sprawie postawy przy Komunii św. 17 szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej,

prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi

postaciami.

Wziąwszy pod uwagę ważność sprawy, Kongregacja prosi, aby Wasza Ekscelencja szczegółowo zbadał, czy księża rzeczywiście regularnie odmawiają Komunii św. wiernym w opisanych wyżej okolicznościach i – jeśli skarga zostanie zweryfikowana – poinformował danego księdza i innych księży, którzy stosują taką praktykę, aby na przyszłość powstrzymali się od niej. Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie dyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym względzie, szczerze oddany w Chrystusie

Jorge A. Card. MEDINA ESTÉVEZ

Prefekt

+ Francesco Pio TAMBURRINO

Arcybiskup Sekretarz

* * *

Prot. n. 1322/02/L                                                                                         Rzym, 1 lipca 2002 r.

 

Szanowny Panie,

Kongregacja ds. Kultu Bożego z wdzięcznością potwierdza otrzymanie listu Pana, dotyczącego ogłoszonego stanowiska odmowy Komunii św. temu, kto w pewnym kościele pragnie ją przyjąć klęcząco.

Jest powodem do zmartwienia, że wydaje się Pan wyrażać pewne obawy dotyczące zarówno słuszności, jak i pożytku kierowania do Stolicy Świętej uwag w tej sprawie. Kanon 212 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego postanawia, że „wierni mają prawo, by przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, jak również swoje życzenia”. Kanon ten kontynuuje w § 3: „Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy

nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła”. Biorąc pod uwagę naturę problemu i prawdopodobieństwo, że nie może on być rozwiązany na szczeblu lokalnym, każdy wierny ma prawo zwrócić się do Biskupa Rzymu osobiście albo za pośrednictwem Dykasterii lub Trybunałów Kurii Rzymskiej.

Dalszym fundamentalnym prawem wiernego, jak określa kan. 213, jest to, że „wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakramentów”. W świetle prawa „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania” (kan. 843 § 1), Nie można więc jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do Komunii św. w

czasie Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających w publicznych grzechach ciężkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie schizmie, gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych.

Nawet jeśli Kongregacja zaaprobowała prawo określające postawę stojącą przy przyjmowaniu Komunii św. zgodnie z adaptacjami dopuszczonymi przez Konferencje Biskupów w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego nr 160, akapit 2, udzieliła takiego zezwolenia z zastrzeżeniem, że przyjmującym Komunię św. w postawie klęczącej nie można z tego powodu jej odmówić.

Proszę być pewnym, że Kongregacja traktuje tę sprawę bardzo poważnie i nawiązuje w tym względzie konieczne kontakty. Jednocześnie deklaruje gotowość służenia pomocą, jeśli Pan miałby potrzebę kontaktu w przyszłości. Dziękując za Pańskie zainteresowanie, z darem modlitwy i najlepszymi życzeniami jestem szczerze oddany w Chrystusie

Mons. Mario MARINI

Podsekretarz

Z dokumentu II Polskiego Synodu Plenarnego

„Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II”

 

88. „Trzeba, abyśmy wszyscy, którzy jesteśmy szafarzami Eucharystii – pisał Jan Paweł II do biskupów i kapłanów – przyjrzeli się uważnie naszym czynnościom przy ołtarzu, zwłaszcza temu, jak piastujemy w naszych rękach ów Pokarm i Napój, które są Ciałem i Krwią naszego Pana i Boga; jak rozdajemy Komunię świętą, jak dokonujemy puryfikacji”.

Przypominając te słowa, Synod wzywa jednocześnie wszystkich kapłanów do korzystania z całego bogactwa Mszału (różnych Modlitw Eucharystycznych, Mszy wotywnych, formuł aktów pokutnych i błogosławieństw).

Biskupi, prezbiterzy i diakoni powinni przestrzegać wszystkich przepisów i zwyczajów dotyczących przygotowania do Mszy świętej, przyjmowania Komunii świętej, postu eucharystycznego, przynajmniej kilkuminutowego dziękczynienia po przyjęciu i udzieleniu Komunii świętej lub po Mszy świętej. Spoczywa też na nich obowiązek systematycznego pogłębiania znajomości teologii Eucharystii oraz przepisów Kościoła na jej temat.

Źródło: http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/dzielmy-sie-wiara/z-ycia-kocioa/2605-listy-kongregacji-ds-kultu-boego-i-dyscypliny-sakramentow-w-sprawie-postawy-przy-komunii-w

za http://www.kkbids.episkopat.pl/

 

Słuchajcie papieża………….

A Wy drodzy kapłani, przestrzegacie wytycznych papieży!?

 

 

Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński

 

Jak żył Kard.Stefan Wyszyński, te wszystkie zmiany i nadużycia tak mocno nie galopowały. Śp. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie zwracając się do duchowieństwa przestrzegał, aby nie odważyli się podawać Komunii Św. na stojąco czy do ręki, szczególnie często wpajał to nowo wyświęconym kapłanom. Sam twierdził, że nigdy nie dopuści, aby Komunia Św. była podawana na stojąco i do ręki a tym bardziej przez „szafarzy” świeckich, gdyż doskonale już wiedział, jakie potworne owoce przyniosło to na Zachodzie. Dlatego przed śmiercią zwrócił się do biskupów, aby nie wzorowali się na Zachodzie i nie wprowadzali tych gorszących praktyk w Polsce.

 

Cytat:

 

 

177 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski obradująca w Warszawie w dniach 10 i 11 grudnia 1980 r. mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej oraz stan odnowy liturgii w naszym kraju wydaje niniejsze przepisy wykonawcze, które obowiązują duchowieństwo diecezjalne i zakonne.

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

1. Wszyscy kapłani powinni się zapoznać z Listem Ojca św. Jana Pawła II o Tajemnicy i kulcie Eucharystii oraz z Instrukcją Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego z dnia 3 kwietnia 1980 r. Dokumenty te należy ogłosić w organach diecezjalnych. Powinny one stać się przedmiotem refleksji na kongregacjach duchowieństwa.

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 

Przyjmowanie Komunii świętej

 

Zgodnie Z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię św. z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej.Przepisy te należy zachować także w Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we Mszy św. poza kościołem po deszczu, można przyjąć Komunię św. stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalectwem, lub chorobą.

 

177 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 11 grudnia 1980 r.

+ Stefan Kardynał Wyszyński

Prymas Polski

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Całość tekstu: http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentydlep/eucharystia.htm#etykieta2

 

Gdy Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zmarł w maju 1981 r.rozpasanie i nieprzestrzeganie Uchwały zaczęło postępować bardzo szybko, prostowanie kolan wiernym poszło błyskawicznie. Teraz nie sposób dotrzeć do wszystkich tych słów Prymasa Wyszyńskiego.

 

Warto postawić kilka pytań:

 

Czy istnieje w Polsce uchwała Episkopatu Polski, która pozbawiła Uchwałę nr. 177 mocy obowiązującej ?

 

Według jakich kryteriów wierni mają odróżniać, które uchwały Konferencji Episkopatu nie obowiązują wiernych, mimo że zostały wydane w oparciu o zalecenia Papieża ?

 

Dlaczego biskupi, którzy przyjęli Uchwałę nr. 177, od samego początku samowolnie odstąpili od jej przestrzegania, nie przedstawiając przy tym żadnych argumentów teologiczno – doktrynalnych, mających swe źródło w Tradycji i Piśmie Świętym ?

 

Komu zależy by w Kościele Katolickim panowało zamieszanie na tym tle ?

 

Jeżeli nam się wydaje, że w Kościele jest wszystko w porządku, to czemu Matka Boża w Objawieniach mówi, że jej Syn jest bardzo mocno obrażany ?

 

Odebrać dzieciom niewinność? – ks. Sławomir Kostrzewa,

Odebrać dzieciom niewinność? – ks. Sławomir Kostrzewa,

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ep0CybRL3Gg

 

 

Ks. Wojciech Gil został „wrobiony” w pedofilię? .

Królowo Aniołów   -módl się za nami

Ks. Wojciech Gil został „wrobiony” w pedofilię? .

TVN24, PAP | dodane 2013-09-28 (17:21)

Michalita, ksiądz Wojciech Gil, miał zostać „wrobiony” w pedofilię – TVN24 przytacza słowa przyjaciół duchownego, wypowiedziane w rozmowie z tygodnikiem „Newsweek”. Według relacji przyjaciół księdza Gila,  został on „wrobiony” przez mieszkańców wioski na Dominikanie, w której był proboszczem. Duchownywszedł bowiem w konflikt z władzami. Powodem sporu miały być przestępstwa, jakich mieli dopuścić się lokalni włodarze wioski. Jak mówił dziennikarz śledczy tvn24.pl Maciej Duda, mieszkańcy mieli podrzucać księdzu różne rzeczy, które później miały być dowodami przeciwko niemu. Według informacji Dudy, duchowny taką wersję przedstawi w prokuraturze i taka będzie jego linia obrony.

Pedofilski skandal na Dominikanie

Ks. Gil jest podejrzany o dopuszczenie się czynów pedofilskich wobec trójki dzieci na Dominikanie. Gdy pojawiły się zarzuty wobec niego przebywał w Polsce na wakacjach. Nie wrócił na Dominikanę, gdzie prowadził parafię w górskiej miejscowości Juncalito. W rozmowach telefonicznych z miejscowymi dziennikarzami zaprzeczał wszystkim oskarżeniom. Rzecznik prasowy zgromadzenia ks. Tadeusz Musz poinformował, że od 28 maja zgromadzenie michalitów nie ma wiedzy o miejscu przebywania ks. Wojciecha Gila. Jak zaznaczył, przełożony generalny zgromadzenia michalitów po otrzymaniu informacji o zarzutach stawianych ks. Gilowi podjął natychmiastowe działania: zawiesił ks. Gila we wszystkich czynnościach kapłańskich i powiadomił o tym biskupa miejscowego na Dominikanie, a także delegata zgromadzenia na Dominikanie. Władze Dominikany badają również sprawę byłego już nuncjusza apostolskiego na Dominikanie arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, którego w sierpniu odwołał papież w związku z podejrzeniami o pedofilię. 12 września rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi zapewnił, że Stolica Apostolska zamierza ściśle współpracować z Dominikaną w sprawie abp. Wesołowskiego. Źródło: TVN24, PAP

 

 

 

 

 

 

 

 

Odebrać dzieciom niewinność? – ks. Sławomir Kostrzewa, Poznań

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ep0CybRL3Gg

 

Odebrać dzieciom niewinność? – ks. Sławomir Kostrzewa,

Poznań c\erwiec  2013

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ep0CybRL3Gg

 

 

 

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

SIŁA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

niedziela, 08 września 2013 15:55

 

 

SYRIA:!DAJ MI ALARM!   Siła modlitwy różańcowej

 

 

Pan Jose Maria Zavala znany hiszpański dziennikarz z Madrytu i autor wielu książek o tematyce religijnej, w swoim krótkim artykule zamieszczonym na swoim Blogu: SYRIA:!DAJ MI ALARM! Wzywa nas wszystkich do odmawiania w Różańca Świętego za POKÓJ W SYRII, przytaczając przykłady dwóch wielkich świętych kościoła katolickiego: Świętego Ojca Pio i Papieża  Jana Pawła II

 

SYRIA:!DAJ MI ALARM!

 

“!Daj mi alarm!”, Mawiał Święty Ojciec Pio do swoich współbraci kapucynów, za każdym razem, gdy potrzebował Różańca Świętego.

 

Jan Paweł II zawsze chwytał, za tę samą ”broń”, kiedy coś stawało się brzydkie, albo po prostu, aby dziękować Naszej Matce Bożej, za nadmiar otrzymanych od Niej łask.

 

W 1980r, Kiedy Jan Paweł II udał się, do Fuldy (Niemcy), gdzie całym sercem przylgnął do Różańca Świętego, modląc się o pokój na świecie, oraz za przyszłość Kościoła, w ten sposób odnosząc się, do Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, ilekroć go o nią zapytano i w której była mowa na temat wzburzonych fal oceanów, które mają zatopić kontynenty, powodując śmierć milionów ludzi umierających z minuty na minutę, jeśli Matka Boża by nad tym nie czuwała.

 

Nikt, kogo znam nie byłby zdolnym do odmawiania 34 razy całych 4 części Różańca Świętego na dzień (150 Zdrowaś Maryjo) jak to czynił Ojciec Pio dzięki nadzwyczajnej łasce, którą otrzymał, ale jeśli będzie to w zasięgu naszych możliwości modlić się dziśaj o godzinie22:00,Tajemnicami Światła Ducha Świętego, o POKÓJ, W SYRII

 

Dla tego wzywam wszystkich moich naśladowców na Facebooku i zapraszam do zjednoczenia się tych, wszystkich, którzy są czytelnikami tego Blogu. Nie ma nic lepszego jak być w Komunii ze wszystkimi Świętymi i na kolanach modlić się do Matki Bożej, a Ona na pewno to wszystko przemyśli.

 

Źródło:https://www.facebook.com/josemariazavalaoficial

 

piękne świadectwo na temat: Uzdrawiającej mocy wody egzorcyzmowanej,

 

 

Swoje piękne świadectwo na temat: Uzdrawiającej mocy wody egzorcyzmowanej, opisuje na swoim Blogu, znany hiszpański dziennikarz i katolik, z Madrytu-Pan José María Zavala.

 

Uzdrawiająca  moc wody egzorcyzmowanej

 

Zapytano mnie przed chwilą, czy istnieje jakaś różnica między „wodą święconą” a wodą egzorcyzmowaną…!Teraz wiem,że jest! Jak w przypadku kawy bezkofeinowej a kawą z kofeiną?Nie chciałbym w żadnym wypadku nie chciałbym na siłę umniejszać wartości wody święconej, ale woda egzorcyzmowana jest nie pospolita.

 

Miałem okazję by porównać w między czasie pisząc:Tak się zwycięża demona. Któregoś z poranków zacząłem cierpieć na powtarzający się ból żołądka; jeszcze nigdy żołądek nie bolał mnie w ten sposób;było to jakbym wbito mi  nagle ostry przedmiot aż do samych jelit.

 

Zgięty na wpół, z bólu, zmuszony byłem zatelefonować do Ojca Salvadora Hernandeza, egzorcysta z Kartaginy (Murcja).

 

-Czy próbowałeś napić się trochę wody egzorcyzmowanej?-Zapytał mnie trochę   później.

-Wody egzorcyzmowanej?-Odpowiedziałem, zaskoczony.

 

-Tak, oczywiście. Napij się trochę a ja w międzyczasie będę się za ciebie modlił.

 

Odłożyłem słuchawkę od telefonu i skierowałem się do sypialni, aby wziąć butelkę wody, którą ten sam Ojciec Salwador egzorcyzmował ostatnim razem, gdy gościł u mnie w domu. Pamiętam,że umieścił 5 baniaków po 5 litrów każdy na stole, w jadalni i błogosławił te 25 litrów wody, wymawiając po łacinie Stary Rytuał Ojca Świętego Pawła V, z roku 1614.

 

Wkrótce rozdaliśmy wodę w wielu butelkach, którą podzieliliśmy się rodziną i przyjaciółmi jednej tych butelek, które pozostały zdecydowałem się napić za namową egzorcysty. Upiłem łyk i…ból zniknął!

 

Trochę później pisałem na komputerze, kolejny rozdział książki.

 

Źródło:https://www.facebook.com/josemariazavalaoficial

 

Modlitwa o pokój

 

 

 

Barbaro odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, Kościół w Polsce włącza się w modlitwę o pokój na Bliskim Wschodzie. W wigilię Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 7 września, polskie diecezje, zgromadzenia zakonne, a także Polskie Misje Katolickie i wszyscy ludzie dobrej woli włączą się w modlitwę w intencji pokoju. Zaapelował o to Ojciec Święty Franciszek w niedzielę, podczas południowego spotkania z wiernymi. Papież będzie w tym czasie przewodniczył czuwaniu modlitewnemu na Placu św. Piotra. Rozpocznie się ono o godz. 19.00 i potrwa do północy. Ustanawiając światowy dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Syrii, Ojciec Święty stanowczo potępił przemoc. Wezwał też wspólnotę międzynarodową do podejmowania wszelkich inicjatyw na rzecz pokoju i pomocy humanitarnej dla Syrii, a także dla uchodźców przebywających w sąsiednich krajach. http://implebot.pl/link/65546/1/10691895/735648 Informacja o dniu modlitwy i postu w intencji pokoju w Syrii trafiła już do polskich biskupów, diecezji, zgromadzeń zakonnych i Polskich Misji Katolickich. Do podjęcia modlitwy wezwało też m.in. stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W porozumieniu z abp. Wiktorem Skworcem, przygotowało ono tekst siedmiodniowej modlitwy w intencji pokoju. http://implebot.pl/link/65546/2/10691895/ee737f

 

Jezu  ufam  Tobie

 

www.iskra.info.pl ,,Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą’’ (Dz. 1541) Tymi słowami Pana Jezusa z dzienniczka św. Faustyny zapraszamy do wspólnej międzynarodowej modlitwy ,,Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach Miast świata!…………………..

 

http://www.iskra.info.pl/page52.html

 

Dzisiaj  odpust w Loretto/ Wyszkowa

Dzisiaj  odpust w Loretto-

parafia Kamieńczyk  k.Wyszkowa

12:00 MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA

 

Niech ksiądz wysoko trzyma Krzyż!

 

środa, 11 sierpnia 2010

Niech ksiądz wysoko trzyma Krzyż!

 
 
 
   Różne są ludzkie zachowania przy Krzyżu. W ludziach i poprzez ludzi Anioł i diabeł się ujawniają. To jest zmaganie mocy. Remedium jest ufna i wytrwała modlitwa. Pan Bóg czuwa. JEST ponad wszystkim. To nie jest opinia katolików. To jest obiektywny stan rzeczy.
 
 
   Całe nasze życie toczy się wobec Krzyża, nie tylko na Krakowskim Przedmieściu. To i tamto można mówić. To i tamto można robić. Ale – chcemy czy nie chcemy – są konsekwencje naszych słów i czynów: bliższe i dalsze. Św. Paweł z powagą i Bożym autorytetem naucza: „Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne.”(Ga 6,7-8). Człowiek mądry to rozumie i stara się żyć adekwatnie do tego zrozumienia.
 
   Celem naszego życia jest realizacja świętości, którą otrzymujemy od Pana Boga, jako drogocenny dar i talent do pomnożenia – „aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4,13). Już w tajemnicy stworzenia jesteśmy związani z Bogiem i powołani do świętości. Związek ten zacieśnia się, pogłębia i uzyskuje nową jakość w tajemnicy Odkupienia, którą przyjmujemy w Chrzcie świętym. Chrystus mówi: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). To nie jest słowo tylko do wierzących. To nie jest jedna z wielu opinii religijnych. To jest Słowo zobowiązujące, skierowane przez Pana Jezusa do każdego człowieka.
 
   Nie ma innej prawdziwej antropologii tylko ta, która dosięga naszych najgłębszych fundamentów: nasza genealogia jest Boża! I naszym celem, metą, spełnieniem jest Bóg!
 
   Celem wychowania, jakie realizował św. Jan Bosko, jest wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli – buoni cristiani e onesti cittadini. Ostateczną perspektywą jest wieczność szczęśliwa, o której Święty Wychowawca często młodym przypominał. Najpiękniejszym owocem pedagogii salezjańskiej jest świętość młodych.
 
   Wśród świętych i błogosławionych Rodziny Salezjańskiej znajdziemy pięciu wychowanków oratorium salezjańskiego z Poznania. „Piątka poznańska”! Szlachetni młodzi, snujący plany na przyszłość, plany, które zostały brutalnie skonfrontowane z nazistowską nienawiścią do tego, co polskie. Wybuchła II Wojna Światowa. Nie stali bezczynnie. Z miłości do Ojczyzny podjęli działalność konspiracyjną. Zostali aresztowani przez Niemców i skazani na śmierć. Straceni 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie. Bóg przyjął ofiarę ich życia. Osiągnęli cel. Wierni do końca.
 
   Wzruszające są ich listy, jakie pisali z więzienia do swoich rodzin. Byli przygotowani na śmierć. Kapłanowi, który ich spowiadał, jeden z nich, bł. Franciszek Kęsy, powiedział odważnie: „Niech ksiądz wysoko trzyma Krzyż, gdy będziemy umierali, abyśmy umierając widzieli Chrystusa!
 
   Te słowa młodego Polaka przypomniałem wczoraj w nocy pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu. A błogosławiąc na cztery strony świata wysoko trzymałem Krzyż.

 

Imię Maryja?   Czy wiesz, co oznacza

 

Czy wiesz, co oznacza

Imię Maryja?

Wianek Mariański

Było zwyczajem Żydów, aby nadawać imię dziewczynkom 14 dnia po urodzeniu. Wybór imienia dla Najświętszej Dziewicy nie był przypadkowy. Pochodził z objawienia niebiańskiego. Tak mówi nam o tym św. Alfons Liguori:

„Najchwalebniejsze Imię Maryi, które zostało nadane Matce Bożej, nie na ziemi wynalezionym zostało, ani ułożonym rozumem ludzkim, ani według ich woli rodziców obrane, jak to ma miejsce z wszystkimi innymi imionami, które sobie ludzie nadają; lecz pochodzi ono z nieba i samo to miłosierdzie Boże nadało je Najświętszej Pannie”. Tak samo utrzymują św. Hieronim, św. Epifaniusz oraz św. Antoni.

Różni pisarze kościelni przypisują rozmaite znaczenie Imieniu Maryi: Miriam czyli Maryja znaczy „gwiazda”, bo jest gwiazdą nadziei, Gwiazdą morza prowadzącą ludzkość przez wzburzone fale życia ku przystani prawdy wiecznego zbawienia.

Maryja znaczy też: „Bóg jest z mojego pokolenia”, jak to określa św. Piotr Damian. Święty biskup Krzysztof i św. Anzelm Doktor Kościoła mówią, iż Maryja znaczy „Pani, Panująca, Władczyni, Królowa”.

Święto Imienia Maryi obchodzono początkowo 22 września. Zapoczątkowane zostało w 1513 roku w diecezji Cuenca, skąd rozszerzono je na inne prowincje hiszpańskie, a powszechnie przyjęto w całym Kościele i jednocześnie przeniesiono na dzień 12 września w 1683 roku. Ma to związek ze zwycięstwem króla Sobieskiego pod Wiedniem. Zwycięstwo nad Turkami, jak dawniej pod Lepanto, zostało przypisane wyraźnej opiece Najświętszej Panny.

Papież Innocenty XI dekretem z 25 listopada 1683 roku ustanowił święto Imienia Maryi, by w całym świecie „uwielbionym było Imię Maryi Dziewicy i Matki”, by czczono to Imię, które w sobie zamyka wszelką wielkość i chwałę Maryi. Imię to po Imieniu Jezus jest najpotężniejsze, na które drży piekło, radością napełniają się niebiosa, a w serca ludzkie wstępuje nadzieja.

Cytat za: „Wianek Mariański”

http://rosemaria.pl/index.php/ksiegarnia/product/135-wianek-marianski-z-maryja-przez-rok.html

Podziel się tą wiadomością z przyjaciółmi!

 

"Wianek Mariański" – z Maryją przez rok!

 

 

Książka przechodzi kolejno przez wszystkie święta Najświętszej Maryi Panny, w które tak bogaty jest rok liturgiczny. I pokazuje, jak liturgia katolicka czci Bogarodzicę Dziewicę.

Przed naszymi oczami przesuwają się kolejno niepokalane Poczęcie, Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Jej Ofiarowanie, Zwiastowanie, Radości Maryi przy żłóbku betlejemskim, ciche życie w Nazarecie i Jej głęboki jak morze ból pod Krzyżem Syna. Radość z Jego zmartwychwstania wreszcie jej zaśnięcie i triumfalne Wniebowzięcie i Ukoronowanie przez Trójcę Przenajświętszą na Królową nieba i Ziemi.

http://rosemaria.pl/index.php/ksiegarnia/product/135-wianek-marianski-z-maryja-przez-rok.html

   

 

 

 

 

 

 

Kto nie nosi swego krzyża,

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 8 września 2013 r.

.

Mdr 9, 13-18b; Ps 90; Flm 9b-10. 12-17; Ps 119; Łk 14, 25-33

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem!

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

Obraz w treści 1

Twój e-mail został przekierowany

 

Rozważanie ojca Rajmunda

Duchu Święty, który zostałeś zesłany z wysoka jako Mądrość, abyśmy mogli poznać zamysł Boży, zmiłuj się nad nami i udziel nam daru mądrości. Śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Potrzebujemy więc Twojego światła i mocy, która wyzwoli nas ku pełni w Bogu. Dziś, w dniu świętym, naucz mnie prawdziwie świętować, odnajdując źródło świętości w Tobie i w tej perspektywie spoglądać na moje serce jako świątynię Twojej obecności. Pozwól odnaleźć właściwe odniesienie do pracy, zadanej już pierwszym rodzicom. Nie pozwól wyniszczać się pracą; bądź odpoczynkiem dla zmęczonych. Natchnij artystów, aby przez swoje dzieła ukazywali blask piękna niebieskiego. Otwórz nowe drogi postępu uczonym, by mogli odkryć nieznane prawa, złożone przez Stwórcę w dziele stworzenia. W tym wszystkim jednak naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca, tak, aby wszyscy mogli Cię wi elbić i wychwalać! Duchu Święty, otwierając serce i umysł przed Tobą w tej modlitwie, proszę, umocnij mnie, abym mógł wypełnić wszystko, do czego mnie wzywasz. Okaż światło swego oblicza i naucz Twoich ustaw. Wdzięczny za tak liczne dary z miłością przyjmuję Twoje pouczenia. Wszyscy jesteśmy braćmi przed Tobą, dlatego będziemy odnosić się do siebie wzajemnie z wielkim szacunkiem, przyjmując bliźniego jak samego Chrystusa. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy umieli iść wiernie za Jezusem, wyrzekając się wszystkiego. Wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj, by ono było realizacją Twojej świętej woli. Odrzucam wszystko i wszystkich, co sprzeciwia się Tobie i nie chce wzrastać w Mądrości. Świadomie wybieram tę drogę, zapierając się siebie i podejmując krzyż, jaki trzeba nieść, aby osiągnąć ten cel. Uwielbiam Cię, Duchu Święty, w tym, że ukazujesz cel tej drogi. Dodaj mi odwagi w r ealizowaniu wszystkich postanowień. Amen. o. Rajmund Guzik OCist

 

 

 

Skarb ukryty w wieńcu róż, cz. 3

„Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”

(św. Jan Maria Vianney).

Gdy więc mówimy: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą”, łączmy się ze św. Gabrielem Archaniołem, bo to on jako pierwszy pozdrowił Maryję tymi słowami.

Gdy mówimy: „Błogosławionaś Ty między niewiastami”, łączmy się ze św. Elżbietą, która jako pierwsza rozpoznała w Maryi Matkę swego Pana, a kiedy mówimy: „I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”, rozważajmy przy imieniu Jezusa konkretną tajemnicę życia naszego Mistrza z Nazaretu, np. Jezusa, który zmartwychwstał.

Agnieszka Łapkiewicz

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

 

(Mdr 9,13-18b) Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.

 

(Ps 90,3-6.12-14. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”. Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,* jak trawa, która rośnie: rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?* Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj.

(Flm 9b-10.12-17)

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim dzieckiem – za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu! Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach /noszonych dla/ Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. /Takim jest on/ zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie!

(Ps 119,135)

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw.

 

(Łk 14,25-33)

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

 

Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.

ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” wrzesień 2007,

 

 


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (3) | dodaj komentarz

Sam na sam z Panem Jezusem.

niedziela, 08 września 2013 10:10

Warszawa, 12.07.2013

 

     Sam na sam z Panem Jezusem. Rozmowy Anny Argasińskiej z Panem. 

Adjustacja teologiczna – ks. dr Adam Skwarczyński. 

 

       Kiedy zasypiam, spoglądam zawsze ze swego posłania w stronę okna, wpatrując się w niebo. A ponieważ mieszkam dość wysoko, widzę tylko niebo i nic mi go nie przesłania. Kiedy jest błękitno-szafirowe, mówię sobie: „To kolor płaszcza Maryi”. Brakuje tylko gwiazd, aby przyozdobiły piękną tkaninę płaszcza. Jednak od dłuższego czasu nie zauważam wspomnianych gwiazd na niebie, a i księżyc w pełni nie świeci przepychem swojej jasności, jak zapamiętałam z czasów mojej młodości. Dlaczego…?

 

Jezus: «Nadejdzie taki czas, że zgaśnie słońce na niebie i ciemność ogarnie ziemię. Prawdą jest, że w sposób niezauważalny następuje zanik Moich pochodni, które od tysięcy lat służą człowiekowi.

       Ciągle czekam, dając ludzkości czas na opamiętanie się. Pomimo tego, że wielu z was ma serca egoistyczne, Ja ciągle was kocham. Niebo i ziemia przeminą, ale nikt ani nic nie zdoła zgasić Mojej miłości do was. Wciąż czekam na wasze przebudzenie – aby obudziły się wasze sumienia, byście mogli pogłębiać waszą wiarę i powtórnie narodzić się do życia. Dopuszczam nasilające się deszcze, huragany, susze, ogień, katastrofy dla opamiętania się człowieka, aby zbliżył się do Boga».

 

Pierwsza sobota lipca 2013 r. Stadion Narodowy przepełniony ludźmi. Uwielbienie Pana Jezusa (całodzienne), prowadzone przez kapłana z Ugandy. 

       Adorowałam sama Pana Jezusa w pustym kościele. Spytałam: czemu pobiegli na stadion, a Ciebie samego zostawili w kościele? Dlaczego spotykam się z tym na co dzień w kościele, gdzie obecny jest żywy Chrystus? Jak odróżnić przyzwyczajenie się do uczestnictwa we Mszy św. od zachwycenia się Chrystusem? Dlaczego jesteśmy tak słabej wiary?

 

Jezus: «Wszyscy kapłani zostali obdarzeni darem uzdrawiania, jednak nie wszyscy korzystają z tego daru właściwie» (zajrzyj do V tomu książki Anny Argasińskiej – „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci...” – cuda uzdrowień, pierwsze wydanie str. 113).

 

ja: Morderstwo na Wołyniu nazywa się „czystką etniczną”, morderstwo dzieci nienarodzonych – „aborcją”. Zabiega się o ubój zwierząt w znieczuleniu, a dzieci w łonach matek zabija się bez znieczulenia. Zwierzęta są otoczone większą ochroną niż dzieci nienarodzone!

 

Jezus: «Bóg stworzył ziemię i wszelkie stworzenia, które mają być pokarmem dla człowieka. To człowiek ma panować nad stworzeniem (Rdz 1). Nie widzę tak gorliwych obrońców praw człowieka i tego, co ma służyć człowiekowi. Tysiące ludzi, w tym dzieci, umierają z głodu na świecie.

       Żyjecie w kłamstwie. Uchwalacie prawa, które niszczą życie, a was czynią nieszczęśliwymi (zob. V tom książki Anny Argasińskiej, pierwsze wydanie, str. 32: „Czas zamętu. Nastąpił zanik [prawych] sumień i wartości...”).

       Związki niesakramentalne nazywacie „małżeństwem”. A Ja wam mówię: Sodomie i Gomorze będzie lżej na Sądzie niż tym, którzy w pełni korzystają z daru wiedzy XXI wieku, a lekceważą Prawo Boże.

       Współżyjecie ze sobą gorzej niż zwierzęta, które duszy nie mają, a jednak kierują się instynktem. Człowiek lekceważy błogosławieństwo Ojca oraz węzeł małżeński, który ustanowił sam Bóg. Jest to gwałt, który zadaje sam sobie człowiek.

       Dzieci zrodzone z tych związków obciążone są grzechem obojga rodziców. Te niewinne dzieci dźwigają brzemiona krzyża – grzechu swoich rodziców. Niewinne dzieci są ofiarami».

 

ja: Coraz bardziej daje się zauważyć bezpardonowy atak na Kościół i kapłanów, którzy poświęcili swoje życie Panu Bogu.

       Patrzyłam z politowaniem na kapłana na ekranie telewizyjnym – ochoczo na prawo i lewo udzielał wywiadów w mediach nieprzychylnych Kościołowi na temat rozmowy ze swym przełożonym, ks. Arcybiskupem. Nie trzeba być bardzo bystrym, żeby się zorientować, jak dalece zagubił się: nie idzie drogą apostoła, zadając ranę Kościołowi i Arcybiskupowi, siejąc zamęt wśród prostych ludzi.

       Nie trzeba być bystrym, żeby zauważyć, jak realizowany jest misterny plan niszczenia Kościoła. Kochający naprawdę Pana Boga wiedzą, kto pociąga za sznurki.

 

Jezus: «Módlcie się za Kościół i waszych pasterzy, bo między was już od dawna weszły wilki w owczej skórze (por. Mt 7,15). Stąd Moje wołanie do wszystkich dzieci Kościoła: nie roztrząsajcie tego, czego do końca nie rozumiecie. Módlcie się, aby ci, którzy Mi służą, nie załamali się pod ciężarem krzyża, który niosą. Dzieci, nie oceniajcie kapłanów, lecz módlcie się za nich, a ocalicie Kościół od odwiecznego wroga, który zawsze najpierw uderza w pasterzy».

 

ja: Trudno mi zrozumieć akceptację królowej Elżbiety (chrześcijanki): milcząc zgodziła się na zalegalizowanie wynaturzeń ludzkich, o których mówiłeś mi, Panie. Dlaczego tak się dzieje?

 

Jezus: «Mówiłem ci o tym, dlaczego tak się dzieje. Świat odwrócił się od Boga. Czynicie sobie uprzejmości nawzajem, aby się ludziom podobać – wbrew Mojej nauce.

       Moje dziecko, tak wysoki procent katolików w Polsce, na który się powołujesz, jest tylko zapisany na papierze, jest nieprawdziwy. I może się okazać na Sądzie, że zabraknie nawet tych dziesięciu sprawiedliwych, ze względu na których mógłbym ocalić resztę.

       Nie czyńcie tak, jak niegdyś czynił taki bożek ludzi (za ich przyzwoleniem), jak Stalin czy Hitler, a w czasie obecnym czynią ci, którzy uciskają narody.

       Trzeba mieć dużo odwagi, aby do końca okazać się człowiekiem i stawać w prawdzie, tak jak to uczynił i czyni wymieniony przez ciebie ks. Arcybiskup. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10,28).

       Ostrzegam was Moje dzieci, byście nie zaprzedali dusz waszych w niewolę obcym. To nie są wasi przyjaciele. Są to wrogowie Kościoła i człowieka, którzy napełniają swoje brzuchy, okradając biednych.

       Nadejdzie jeszcze większy ucisk. Taka jest wola Ojca. Weźcie do rąk Moje Słowo i uczcie się ode Mnie miłować nawet waszych nieprzyjaciół. Biblia ochroni was od zatracenia duszy. Tyle już razy mówiłem do was, jak wielką moc ma Moje Słowo, ale Moje dzieci nie słuchają tego, co mówi do nich Nauczyciel.

       Pan mówi: „Nie idźcie do pogan...” (Mt 10,5). „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego Imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22).

       Weźcie sobie do serca słowa Księgi Przysłów 1, 24‑33».


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Modlitwa (o unikniecie czysca)

niedziela, 08 września 2013 10:09

                                   Modlitwa  (o unikniecie czysca)
  Ojcze
Przedwieczny,ofiaruje Ci Najswietsze Serce Boskiego Syna
Twojego,Jezusa
Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki,Najswietszej Maryi
Panny,z cała Ich
Miłoscia i nieskonczonymi cierpieniami,i zasługami na  zadosc
uczynienie za
grzechy moje dzisiaj popełnione i w ciagu całego mojego zycia.
             
          Chwała Ojcu......
Ojcze Przedwieczny.ofiaruje Ci Najswietsze Serce
Boskiego SynaTwojego,Jezusa
Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki
,Najswietszej Maryi Panny,z całą Ich
Miloscia i nieskonczonymi cierpieniami i
zaslugami na naprawienie tego dobra.
ktore zle spełniłem dzisiaj i w całym
moim  zyciu
                        Chwala Ojcu.......

Ojcze
Przedwieczny ofiaruje Ci Najswietsze Serce Boskiego Syna
Twojego,Jezusa
Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, Najswietszej Maryi Panny ,z cała Ich
Miloscia i nieskonczonymi cierpieniami i zasługami na 
uzupelnienie tego dobra
ktore zle spelnilem dzisiaj i całym miom zyciu
   
                Chwała Ojcu ....       
     
Pewna zakonnica od siostr
Klarysek ukazała sie po smierci swej przełozonej
.ktora za nia sie modliła
,mowiac,,Poszłam prosto do Nieba dzieki tej modlitwie
odmawianej co
wieczor.Modlitwa ta splacilam wszystkie dlugi i tak uniknełam
plomieni
czyscowych"


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Dla tych, którzy nie lubią się modlić

niedziela, 08 września 2013 10:09
Dla tych, którzy nie lubią się modlić

Modlę się, ale Bóg mnie nie słucha. W moim życiu nie następuje żadna zmiana. Nie mam już siły i chęci się modlić. W dodatku strasznie nudzą mnie te wszystkie formułki. To strata czasu... - Często można usłyszeć takie słowa... Czy Ty również często czujesz to samo?

Być może czujesz, że potrzebujesz zmiany. Prawdopodobnie chciałbyś, by Twoje życie wyglądało inaczej. Być może czujesz, że modlitwa może bardzo wiele w Twym życiu zmienić, jeśli nauczysz się inaczej na nią patrzeć. Jeśli naprawdę polubisz modlitwę i zaczniesz się modlić inaczej... Ten przewodnik może Ci w tym pomóc.

Czy jesteś gotowy na podjęcie wyzwania i zmianę swojego życia i modlitwy na bardziej wartościowe?

Przewodnik dla tych, którzy nie lubią się modlić - Klub Książki Tolle.pl

 

 

Przewodnik dla tych, którzy nie lubią się modlić

 
 
(1 opinii)

Modlę się, ale Bóg mnie nie słucha. W moim życiu nie następuje żadna zmiana. Nie mam już siły i chęci się modlić. W dodatku strasznie nudzą mnie te wszystkie formułki. To strata czasu... - Czy Ty również często czujesz to samo?

Być może czujesz, że potrzebujesz zmiany. Prawdopodobnie chciałbyś, by Twoje życie wyglądało inaczej. Być może czujesz, że modlitwa może bardzo wiele w Twym życiu zmienić, jeśli nauczysz się inaczej na nią patrzeć. Jeśli naprawdę polubisz modlitwę i zaczniesz się modlić inaczej... Ten przewodnik może Ci w tym pomóc.

Nowy sens Twojej modlitwy

Ta książka nauczy Cię prawdziwego dialogu z Bogiem. Po jej lekturze Twoja modlitwa może nabrać nowego sensu, stać się prawdziwą rozmową, a Ty poczujesz się wysłuchany. Nauczysz się, jak być na modlitwie 100% szczerym, dzięki czemu Twoja modlitwa stanie się bardziej wiarygodna i skuteczniejsza.

Uświadomisz sobie, że masz w Bogu Przyjaciela, któremu możesz powiedzieć o każdym swoim problemie. Jesteś dla Boga kimś wyjątkowym. Bóg rozumie Twoje problemy, także te z modlitwą.

Pokonaj słabości, które przeszkadzają w modlitwie

Czerpiąc z wiedzy zawartej w tym przewodniku, pokonasz słabości, które przeszkadzają Ci się modlić. Dowiesz się:

  • Jak unikać rutyny i co robić, by wszelkie znudzenie modlitwą odeszło w niepamięć?
  • Jak unikać rozproszenia uwagi podczas modlitwy i nauczyć się modlić w skupieniu?
  • Jak poradzić sobie z uczuciem lenistwa i znaleźć chęć do modlitwy?
  • Co robić, gdy masz poczucie, że modląc się tracisz czas...?

Lektura tej książki uświadomi Ci, że nie musisz być świętym, by się dobrze modlić. Możesz być sobą, zwykłym, słabym człowiekiem, a Bóg wysłucha Twoich modlitw.

Zyskaj życiową harmonię

Wkładając wysiłek w modlitwę będziesz mieć świadomość, że Twoja praca nie idzie na marne, ale przynosi Ci spokój ducha. Dowiesz się też, w jaki sposób łączyć działanie z modlitwą, aby ten wysiłek był owocny. Nauczysz się prawdziwie łączyć swoją wiarę, modlitwę i życie codzienne, dzięki czemu zyskasz życiową harmonię.

Odpowiedzi na Twoje pytania o modlitwę

W tej książce znajdziesz także odpowiedzi na pytania, które być może od dawna Cię nurtują, takie jak:

  • Kiedy i gdzie możesz się modlić i czy to ma w ogóle jakieś znaczenie?
  • Ile czasu należy poświęcać na modlitwę? Czy dłuższa modlitwa jest bardziej wartościowa?
  • Czy lepiej modlić się w myślach, czy ustnie?

Nauczysz się, jak właściwie przygotować się do modlitwy i już nigdy nie zapomnieć powiedzieć Bogu o najważniejszych rzeczach.

Czytając tę książkę dowiesz się, że nie ma jednego, prawidłowego sposobu, aby dobrze się modlić. Poznasz wiele praktycznych sposobów modlitwy, dzięki czemu na pewno znajdziesz taki, który będzie Ci najbliższy.

Zmień swoje życie dzięki modlitwie

Ta książka rozbudzi w Tobie chęć do zmiany swojego życia. Od tej pory Twoje życie modlitewne może wyglądać zupełnie inaczej. Ta książka da Ci motywację do działania i pracy nad sobą i swoją modlitwą.

Czy jesteś gotowy na podjęcie wyzwania i zmianę swojego życia i modlitwy na bardziej wartościowe?

Sięgnij już teraz po "Przewodnik dla tych, którzy nie lubią się modlić"!

A jeśli poczujesz, że ten przewodnik Ci pomógł, przekaż go swoim bliskim. Pozwól im także poczuć siłę modlitwy!

Przewodnik dla tych, którzy nie lubią się modlić - Klub Książki Tolle.pl

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

wtorek, 16 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  91 702